HISTORIA POWSTANIA

        Na początku 2000 roku w Szkole Nowej Ewangelizacji (wtedy taka nazwę nosiła nasza wspólnota) im Św. Bogurodzicy przy Parafii Matki Bożej  Różańcowej na Osiedlu Górny Bór w Skoczowie zaczęły pojawiać się osoby po terapii leczenia zespołu uzależnień od alkoholu. Podczas leczenia poznali się z ludźmi, którzy na swej drodze spotkali Jezusa Chrystusa i dzielili się tym jak to spotkanie miało wpływ na ich dalsze życie, oraz tym jak ich zmieniło i jak Jezus wypełnił w ich życiu pustkę, którą sami próbowali wypełnić alkoholem.

       Te spotkania z Jezusem przez innych ludzi sprawiły, że w ich sercach zrodziło się pragnienie zaproszenia Jezusa do swego życia i uczynienia zeń autorytetu, który poukładałby ich świat wartości. Pełniejsze spotkanie z Jezusem nastąpiło podczas kursu Filip, kiedy to osobiście mogli oddać Jemu życie i ogłosić Go Panem swego życia. Już wtedy żyli wolnością od alkoholu, albowiem Jezus zabrał od nich obsesję picia, a płynąca z tego radość połączona z radością płynącą z darowania win nie pozwalała im milczeć. W sercach zaś rodziło się pragnienie dzielenia się tym czego doświadczyli od swego nowego Pana z innymi, a przede wszystkim z tymi, którzy nadal pozostawali w niewoli alkoholu, a pragnęli zmiany życia na lepsze. Jednak na ówczesny czas taka forma pomocy innym uzależnionym nie była możliwa pozostawało czekać. 

      Oczekując na spełnienie swoich pragnień trwali na modlitwie wraz z całą wspólnotą i spotykali się nieoficjalnie raz w tygodniu, wspierając się nawzajem w swojej trzeźwości. Otarli się również co prawda o świeckie metody trzeźwienia (mityngi), ale nie znaleźli tam zaspokojenia swoich potrzeb przemiany duchowej. Spotkali się tam z określaniem Boga mianem „siły wyższej”, a to wydawało im się nietrafne, również postawa uczestników mityngu obrażała ich uczucia, które żywili względem swego Wybawcy. Sprawiło to, że zrazili się do tej propozycji drogi trzeźwienia. Jednocześnie umocniło to ich przekonanie o konieczności niesienia prawidłowego wizerunku Boga w szeregi osób uzależnionych od alkoholu. Oczekiwanie było, również, czasem poddawania się woli Bożej i wzrastania w wewnętrznej przemianie czasem, w którym Pan przygotowywał ich do dzieła które zamierzał im powierzyć.

     Po niespełna dwóch latach oczekiwań pod koniec 2001 roku w lokalnej prasie ukazała się notatka informująca o tym, że do Skoczowa zostanie przeniesiony Ośrodek Leczenia Uzależnień od Alkoholu z Katowic Szopienic. Ta wiadomość była bodźcem do działania. Rozpoczęły się rozmowy z kierownictwem ośrodka o możliwości prowadzenia ewangelizacji wśród pacjentów. Rozmowy zakończyły się pozytywnie droga do ewangelizacji wśród osób uzależnionych od alkoholu została otwarta. Wypełnieniem dzieła była trwająca w tym samym czasie reorganizacja Wspólnoty Szkoły Nowej Ewangelizacji. Jednym z wyznaczonych przez nią nowych kierunków ewangelizacji była ewangelizacja wśród osób uzależnionych od alkoholu. Następstwem tego było wyłonienie grupy osób, które miały tę ewangelizację prowadzić one to rozpoczęły głosić Słowo Boże w przeniesionym z Katowic-Szopienic do Skoczowa Ośrodku Leczenia Uzależnień. Regularna ewangelizacja rozpoczęła się w 26 stycznia 2002 roku. Spotkania ewangelizacyjne odbywają się w czwartki, a w soboty Msza Święta.

 

      A oto kilka zdjęć z działalności wspólnoty w Ośrodku (Wszystkie widoczne na zdjęciach osoby to wyłącznie członkowie naszej wspólnoty. Nie umieszczamy zdjęć pacjentów.) 

     Nasza ewangelizacja w Ośrodku leczenia Uzależnień w Skoczowie na ul. Katowickiej to spotkania z pacjentami
przypominanie podstawowych prawdy wiary. Ewangelizację prowadzimy wg kerygmatu poświęcając każdy kolejny tydzień na inny temat.

        

  

                                            

       W okresie Wielkopostnym przed Wielkanocą przeżywamy z pacjentami mękę Jezusa uczestnicząc we
wspólnej Drodze krzyżowej.

                                                                                                    

     Podczas Świąt Bożego Narodzenia wraz z pacjentami składamy sobie życzenia.

                                                                                     

       Doceniamy ważność naszego rozwoju duchowego i to, że bez niego nasza ewangelizacja straci na wartości dlatego
przynajmniej raz do roku organizujemy rekolekcje. Rekolekcje są wspólne jak i dla grupy ewangelizującej na OTU
tak i dla Bet Szemesz. To nasze ostatnie spotkanie w Klasztorze Franciszkanów w Górkach k. Skoczowa    .